Brand Logo

Kartu visuomet
rasime atsakymus

Nuolatinis žinių siekimas -
tiesiausias kelias į sėkmę!

Informacinių sistemų kūrimas

Informacinių sistemų kūrimas

Informacinių sistemų kūrimas ir palaikymas: analizė, specifikavimas, projektavimas, programavimas, testavimas, diegimas, palaikymas. Poreikio informacinėms technologijoms analizė. Reikalavimų informacinėms sistemoms dokumento parengimas. Informacinės sistemos specifikacijos parengimas. Informacinės sistemos projektavimas. Informacinės sistemos dokumentacijos rengimas. Informacinės sistemos įdiegimas. Informacinės sistemos diegimo projekto priežiūra. ...

IT konsultacijos

IT konsultacijos

MD Project siekia padėti įmonėms valdyti tikslus ir atlikti sudėtingas užduotis, nepriklausomai nuo to ar tau naujas IT projektas, įmonės plėtra, ar esamo projekto korekcijos. Galime pateikti pradinę IT projekto analizę ir išsamius reikalingų išteklių įvertinimus. Galime sugeneruoti programinės įrangos specifikacijas, kad apibrėžtume jūsų naujos sistemos funkcijas ir ypatybes. Galime padėti sukurti IT sistemos architektūrą ir įgyvendinti bandomuosius projektus, kurie padėtų išgryninti idėją. IT consulting MD Project aims to help companies manage goals and perform complex ...

Mokymai

Mokymai

Įmonės rengiami mokymai: Statybos teisės srities mokymai: Teisės aktai, reglamentuojantys statybą; Statybos teisės aktų pakeitimai ir jų įgyvendinimas; Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reglamentavimas statyboje; Statybos produktų reglamentavimas statybos procese; Užsakovo atsakomybės ir funkcijos statybos procese; Projekto parengimas. Projektuotojo veiklą reglamentuojantys dokumentai; Statybos techninės priežiūros veikla ir problematika;...

Apie mus

Apie mus

MD Projects – tai verslo konsultacijomis užsiimanti įmonė. Pagrindinės veiklos kryptys:

Mūsų tikslai:
  • teikti aukščiausios kokybės informacinių sistemų kūrimo paslaugas, bei pasiūlyti IT sprendimus apimančius įvairaus dydžio projektus, įmonės plėtros tikslus ar esamų projektų korekcijas;
  • teikti mokymo paslaugas maksimaliai orientuojantis į individualius kliento poreikius ir taikant šiuolaikiškas/profesionalias metodikas.About us

MD Projects is a business consulting company. Our main activities are: Our goals:
  • provide the highest quality information systems development services, and offer IT solutions covering projects of various sizes, company development objectives or corrections to existing projects;
  • provide training services with the highest possible focus on individual client needs and using modern /professional methodologies.