Brand Logo

Kartu visuomet
rasime atsakymus

Nuolatinis žinių siekimas -
tiesiausias kelias į sėkmę!

Informacinių sistemų kūrimas

Informacinių sistemų kūrimas

Informacinių sistemų kūrimas ir palaikymas: analizė, specifikavimas, projektavimas, programavimas, testavimas, diegimas, palaikymas. Poreikio informacinėms technologijoms analizė. Reikalavimų informacinėms sistemoms dokumento parengimas. Informacinės sistemos specifikacijos parengimas. Informacinės sistemos projektavimas. Informacinės sistemos dokumentacijos rengimas. Informacinės sistemos įdiegimas. Informacinės sistemos diegimo projekto priežiūra. ...

IT konsultacijos

IT konsultacijos

MD Project siekia padėti įmonėms valdyti tikslus ir atlikti sudėtingas užduotis, nepriklausomai nuo to ar tau naujas IT projektas, įmonės plėtra, ar esamo projekto korekcijos. Galime pateikti pradinę IT projekto analizę ir išsamius reikalingų išteklių įvertinimus. Galime sugeneruoti programinės įrangos specifikacijas, kad apibrėžtume jūsų naujos sistemos funkcijas ir ypatybes. Galime padėti sukurti IT sistemos architektūrą ir įgyvendinti bandomuosius projektus, kurie padėtų išgryninti idėją. IT consulting MD Project aims to help companies manage goals and perform complex ...

Mokymai

Mokymai

Įmonės rengiami mokymai: Statybos teisės srities mokymai: statybos specialistų ir valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo mokymai statybos teisės klausimais; statybos inžinierių mokymai atestavimo klausimais. Verslo konsultacijų mokymai: Mokymai vadybos sistemų diegimo klausimais; Mokymai investicinių projektų rengimo klausimais; Informacinių ir komuni...

Apie mus

Apie mus

MD Projects – tai verslo konsultacijomis užsiimanti įmonė. Pagrindinės veiklos kryptys:

Mūsų tikslas – teikti aukščiausios kokybės informacinių sistemų kūrimo paslaugas, bei pasiūlyti IT sprendimus apimančius įvairaus dydžio projektus, įmonės plėtros tikslus ar esamų projektų korekcijas.


About us

MD Projects is a business consulting company. Our main activities are:

Our goal is to provide the highest quality information systems development services, and to offer IT solutions that include projects of various sizes, company development goals or adjustments to existing projects.